قسمت ١٠(آخر) قرار گرفت

                    پخش کننده:نت فیلم

مجموعه مستند "در برابر طوفان" روایتگر تاریخ سیاسی و اجتماعی پهلوی دوم از زمان پادشاهی محمدرضا پهلوی تا انقلاب اسلامی است. در این مجموعه صداها و تصاویر دیده نشده از تاریخ معاصر کشور نمایش داده می شود.

---------------------------------------------------------

دانلود قسمت ١ مستند در برابر طوفان : دانلود مستند اسرار دریار

دانلود قسمت ٢ مستند در برابر طوفان : دانلود مستند اسرار دریار

دانلود قسمت ٣ مستند در برابر طوفان : دانلود مستند اسرار دریار

دانلود قسمت ٤ مستند در برابر طوفان : دانلود مستند اسرار دریار

دانلود قسمت ٥ مستند در برابر طوفان : دانلود مستند اسرار دریار

دانلود قسمت ٦ مستند در برابر طوفان : دانلود مستند اسرار دریار

دانلود قسمت ٧ مستند در برابر طوفان : دانلود مستند اسرار دریار

دانلود قسمت ٨ مستند در برابر طوفان : دانلود مستند اسرار دریار

دانلود قسمت ٩ مستند در برابر طوفان : دانلود مستند اسرار دریار

دانلود قسمت ١٠ مستند در برابر طوفان : دانلود مستند اسرار دریار

---------------------------------------------------------