کارگردان: Li Biung Hoo | موضوع: درام،تاریخی

سال پخش: ۲۰۰۳-۲۰۰۴ | تعداد قسمت ها: 54 قسمت

مدت زمان: 60 دقیقه | فرمت: MP4 | منتشر کننده :نت فیلم

خلاصه داستان:
این مجموعه براساس ماجرای واقعی زنی ساخته شده که اولین و احتمالاً تنها زنی است که نامش در تاریخ به‌عنوان پزشک خصوصی پادشاه ثبت شده‌است. ماجرا در زمان سلسله جوسون می‌گذرد زمانی که جامعه مشخصاً سیستم طبقاتی دارد و سنت‌های مردسالارانه بر آن حکمفرماست. این دوره از تاریخ هر چند از نظر اقتصادی در وضعیت مساعدی به سر می‌برد اما به دلیل درگیری‌های داخلی بر سر قدرت میان خانواده سلطنتی و دولت از ثبات سیاسی برخوردار نیست. در میانه این کشمکش و هرج و مرج داستان زندگی دختری نقل می‌شود که نه از طریق داشتن ارتباط با سران قدرت بلکه از طریق بخشندگی و برخورداری از روحیه شکست‌ناپذیر قصد دارد لقب یانگ گوم (یانگوم) بزرگ را از جانب شخص پادشاه دریافت کند و …

بازیگران:
Li Young Ee , Ji Jin Hi , Lim Hoo , Lim Hiun Shil

 

--------------------------------------------------------

دانلود قسمت 1 سریال جواهری در قصر : Download

دانلود قسمت 2 سریال جواهری در قصر : Download

دانلود قسمت 3 سریال جواهری در قصر : Download

دانلود قسمت 4 سریال جواهری در قصر : Download

دانلود قسمت 5 سریال جواهری در قصر : Download

دانلود قسمت 6 سریال جواهری در قصر : Download

دانلود قسمت 7 سریال جواهری در قصر : Download

دانلود قسمت 8 سریال جواهری در قصر : Download

دانلود قسمت 9 سریال جواهری در قصر : Download

دانلود قسمت 10 سریال جواهری در قصر : Download

دانلود قسمت 11 سریال جواهری در قصر : Download

دانلود قسمت 12 سریال جواهری در قصر : Download

دانلود قسمت 13 سریال جواهری در قصر : Download

دانلود قسمت 14 سریال جواهری در قصر : Download

دانلود قسمت 15 سریال جواهری در قصر : Download

دانلود قسمت 16 سریال جواهری در قصر : Download

دانلود قسمت 17 سریال جواهری در قصر : Download

دانلود قسمت 18 سریال جواهری در قصر : Download

دانلود قسمت 19 سریال جواهری در قصر : Download

دانلود قسمت 20 سریال جواهری در قصر : Download

دانلود قسمت 21 سریال جواهری در قصر : Download

دانلود قسمت 22 سریال جواهری در قصر : Download

دانلود قسمت 23 سریال جواهری در قصر : Download

دانلود قسمت 24 سریال جواهری در قصر : Download

دانلود قسمت 25 سریال جواهری در قصر : Download

دانلود قسمت 26 سریال جواهری در قصر : Download

دانلود قسمت 27 سریال جواهری در قصر : Download

دانلود قسمت 28 سریال جواهری در قصر : Download

دانلود قسمت 29 سریال جواهری در قصر : Download

دانلود قسمت 30 سریال جواهری در قصر : Download

دانلود قسمت 31 سریال جواهری در قصر : Download

دانلود قسمت 32 سریال جواهری در قصر : Download

دانلود قسمت 33 سریال جواهری در قصر : Download

دانلود قسمت 34 سریال جواهری در قصر : Download

دانلود قسمت 35 سریال جواهری در قصر : Download

دانلود قسمت 36 سریال جواهری در قصر : Download

دانلود قسمت 37 سریال جواهری در قصر : Download

دانلود قسمت 38 سریال جواهری در قصر : Download

دانلود قسمت 39 سریال جواهری در قصر : Download

دانلود قسمت 40 سریال جواهری در قصر : Download

دانلود قسمت 41 سریال جواهری در قصر : Download

دانلود قسمت 42 سریال جواهری در قصر : Download

دانلود قسمت 43 سریال جواهری در قصر : Download

دانلود قسمت 44 سریال جواهری در قصر : Download

دانلود قسمت 45 سریال جواهری در قصر : Download

دانلود قسمت 46 سریال جواهری در قصر : Download

دانلود قسمت 47 سریال جواهری در قصر : Download

دانلود قسمت 48 سریال جواهری در قصر : Download

دانلود قسمت 49 سریال جواهری در قصر : Download

دانلود قسمت 50 سریال جواهری در قصر : Download

دانلود قسمت 51 سریال جواهری در قصر : Download

دانلود قسمت 52 سریال جواهری در قصر : Download

دانلود قسمت 53 سریال جواهری در قصر : Download

دانلود قسمت 54 سریال جواهری در قصر : Download

----------------------------------------------------------