موضوع: تاریخی، تراژدی

منتشرکننده:نت فیلم

تعداد قسمت ها: ۵۱

سال تولید: ۲۰۰۴

مدت زمان هر قسمت: ۶۰ دقیقه

حجم هر قسمت: ۱۴۰ مگابایت

کارگردان: کانگ ایل سو

بازیگران:
چویی سو جونگ، سونگ ایل گوک، کیم کاپ سو، چه شی را، سو ئه، چه جونگ آن و…

خلاصه داستان:
داستان سریال درباره برده‌ای به نام گونگ بوک است که به همراه دوستش جانگ نیون سختی‌های زیادی را متحمل می‌شود. دزدان دریایی پدرش را می‌کشند. بعدها او تحت تعلیم فردی به نام یوم جانگ قرار می‌گیرد و پس از آمادگی نسبی در هنرهای رزمی، در مسابقات انتخابی محافظان بانو جمی شرکت می‌کند. بانو جمی از اشراف زادگان و ثروتمندان به حساب می‌آید و یک تاجر سیاست‌مدار است. سرانجام گونگ بوک به عنوان محافظ بانو جمی به استخدام وی در می‌آید. گونگ بوک عاشق دختری به نام جانگ هوآ می‌شود و…

-------------------------------------------------------------------

دانلود قسمت 1 سریال امپراطور دریا : دانلود با لینک مستقیم

دانلود قسمت 2 سریال امپراطور دریا  : دانلود با لینک مستقیم

دانلود قسمت 3 سریال امپراطور دریا  : دانلود با لینک مستقیم

دانلود قسمت 4 سریال امپراطور دریا  : دانلود با لینک مستقیم

دانلود قسمت 5 سریال امپراطور دریا  : دانلود با لینک مستقیم

دانلود قسمت 6 سریال امپراطور دریا  : دانلود با لینک مستقیم

دانلود قسمت 7 سریال امپراطور دریا  : دانلود با لینک مستقیم

دانلود قسمت 8 سریال امپراطور دریا : دانلود با لینک مستقیم

دانلود قسمت 9 سریال امپراطور دریا  : دانلود با لینک مستقیم

دانلود قسمت 10 سریال امپراطور دریا  : دانلود با لینک مستقیم

دانلود قسمت 11 سریال امپراطور دریا  : دانلود با لینک مستقیم

دانلود قسمت 12 سریال امپراطور دریا  : دانلود با لینک مستقیم

دانلود قسمت 13 سریال امپراطور دریا  : دانلود با لینک مستقیم

دانلود قسمت 14 سریال امپراطور دریا  : دانلود با لینک مستقیم

دانلود قسمت 15 سریال امپراطور دریا  : دانلود با لینک مستقیم

دانلود قسمت 16 سریال امپراطور دریا  : دانلود با لینک مستقیم

دانلود قسمت 17 سریال امپراطور دریا  : دانلود با لینک مستقیم

دانلود قسمت 18 سریال امپراطور دریا  : دانلود با لینک مستقیم

دانلود قسمت 19 سریال امپراطور دریا : دانلود با لینک مستقیم

دانلود قسمت 20 سریال امپراطور دریا  : دانلود با لینک مستقیم

دانلود قسمت 21 سریال امپراطور دریا  : دانلود با لینک مستقیم

دانلود قسمت 22 سریال امپراطور دریا  : دانلود با لینک مستقیم

دانلود قسمت 23 سریال امپراطور دریا  : دانلود با لینک مستقیم

دانلود قسمت 24 سریال امپراطور دریا  : دانلود با لینک مستقیم

دانلود قسمت 25 سریال امپراطور دریا  : دانلود با لینک مستقیم

دانلود قسمت 26 سریال امپراطور دریا  : دانلود با لینک مستقیم

دانلود قسمت 27 سریال امپراطور دریا  : دانلود با لینک مستقیم

دانلود قسمت 28 سریال امپراطور دریا  : دانلود با لینک مستقیم

دانلود قسمت 29 سریال امپراطور دریا  : دانلود با لینک مستقیم

دانلود قسمت 30 سریال امپراطور دریا  : دانلود با لینک مستقیم

دانلود قسمت 31 سریال امپراطور دریا  : دانلود با لینک مستقیم

دانلود قسمت 32 سریال امپراطور دریا  : دانلود با لینک مستقیم

دانلود قسمت 33 سریال امپراطور دریا  : دانلود با لینک مستقیم

دانلود قسمت 34 سریال امپراطور دریا  : دانلود با لینک مستقیم

دانلود قسمت 35 سریال امپراطور دریا  : دانلود با لینک مستقیم

دانلود قسمت 36 سریال امپراطور دریا  : دانلود با لینک مستقیم

دانلود قسمت 37 سریال امپراطور دریا  : دانلود با لینک مستقیم

دانلود قسمت 38 سریال امپراطور دریا  : دانلود با لینک مستقیم

دانلود قسمت 39 سریال امپراطور دریا  : دانلود با لینک مستقیم

دانلود قسمت 40 سریال امپراطور دریا  : دانلود با لینک مستقیم

دانلود قسمت 41 سریال امپراطور دریا  : دانلود با لینک مستقیم

دانلود قسمت 42 سریال امپراطور دریا  : دانلود با لینک مستقیم

دانلود قسمت 43 سریال امپراطور دریا  : دانلود با لینک مستقیم

دانلود قسمت 44 سریال امپراطور دریا  : دانلود با لینک مستقیم

دانلود قسمت 45 سریال امپراطور دریا  : دانلود با لینک مستقیم

دانلود قسمت 46 سریال امپراطور دریا  : دانلود با لینک مستقیم

دانلود قسمت 47 سریال امپراطور دریا  : دانلود با لینک مستقیم

دانلود قسمت 48 سریال امپراطور دریا  : دانلود با لینک مستقیم

دانلود قسمت 49 سریال امپراطور دریا  : دانلود با لینک مستقیم

دانلود قسمت 50 سریال امپراطور دریا  : دانلود با لینک مستقیم

دانلود قسمت آخر سریال امپراطور دریا  : دانلود با لینک مستقیم

---------------------------------------------------------------------